Coaching & Energibehandling

Personlig coaching:

Coaching er personlig veiledning gjennom din indre kunnskap, for å komme dit du ønsker. Coaching er en forandrings-prosess, som handler om utvikling og å lykkes med det som er viktig for deg.

Du ønsker at drømmene dine skal bli oppfylt. Har man en drøm og setter seg mål, vil man alltid lykkes om man går for det. Min jobb som coach er å hjelpe deg med å oppnå dette!

Som inspirasjons-coach kan jeg bl.a hjelpe deg med:

 • Strategi, mål og handlingsplan
 • Spesialist på ME behandling
 • Bevistgjøring og hjelp til viktige valg
 • Bli bedre kjent med deg selv og din egen kommunikasjon
 • Øke din egen kompetanse
 • Relasjoner, jobb og karriere
 • Finne løsninger på problemer
 • Utvikle ferdigheter
 • Stress og utbrenthet
 • Våge mer, leve mer
 • Veiledning og trening til å jobbe med andre mennesker

SFM-healing:

- kilden til overskudd og energi.

Hvem kan ha nytte av healing?
Healing fungerer på både mennesker og dyr - og virker på både det fysiske, psykiske, emosjonelle og det åndelige plan. Healing er en av verdens eldste behandlingsformer og har blitt brukt i mange kulturer siden tidenes morgen.
Healingen har blitt en viktig del av livet mitt, det er noe jeg virkelig brenner for.

Reading:

Jeg utfører også Reading/Lesing som en naturlig del av helhetsbehandlingen . De som oppsøker reading kan stå fast i en vanskelig livssituasjon eller være søkende i et veivalg. Andre ønsker en utvikling av seg selv i sitt eget liv, bryte mønstre eller ønsker en dypere forståelse av et tema.

Teknikken brukes som en behandlingsmetode. Reading kalles også Lesing og Sjel til sjel kommunikasjon. Reading er en teknikk som innebærer at man leser energien til mennesker, i form av ord, helt konkret informasjon, metaforer og symboler. Informasjonen, kan være bevisst eller ubevisst og finnes i oss og i auraen - energifeltet rundt oss. Ettersom det er personens egne energier som blir lest av blir en reading svært personlig.

Jeg leser din energi, i tillegg tyder jeg ansikt gjennom ansiktsdiagnostikk. Jobber med følelser og frekvenser, slik at du skal bli kvitt negative vibrasjoner/ubalanser. Det gjør jeg bl.a også gjennom å lese kroppsspråket.

Metoden innebefatter også healing. Hvis en mottar/gjør en reading kan endringer skje raskt. Man har direkte kontakt med selve energifeltet/auraen og det innebærer at energien starter med en gang å gjøre endringer i alle cellene i kroppen.